Algemene voorwaarden - Erasmus College

Algemene voorwaarden

 

Erasmus Lyceum

Het Erasmus Lyceum biedt volledig particulier onderwijs (mavo, havo, vwo) van brugklas tot eindexamen. Het Erasmus Lyceum is door de minister aangewezen als zelfstandige exameninstelling, d.w.z. het Erasmus Lyceum is bevoegd om de leerlingen examens af te nemen  en diploma’s uit te reiken die hetzelfde civiel effect hebben als diploma’s uitgereikt aan de door de overheid bekostigde scholen voor voortgezet onderwijs. Het Erasmus Lyceum hanteert de wettelijk vastgestelde kerndoelen en eindtermen als basis voor de inrichting van het onderwijs.

Het Erasmus Lyceum te Eindhoven en Maastricht zijn met ingang van 18 december 2009 (kenmerk OND/ODS-2009/142735 M) een door de Staatssecretaris van OCW erkende particuliere instellingen op basis van een licentie artikel 56 van de Wet voortgezet onderwijs.

Erasmus College

Het Erasmus College leidt op voor het diploma mavo, havo en vwo. Doel van de opleiding is om bovenbouwleerlingen die elders geen diploma hebben behaald (eventueel versneld) (twee leerjaren in één) voor te bereiden op het examen. Het Erasmus College is bevoegd om de leerlingen examens af te nemen  en diploma’s uit te reiken die hetzelfde civiel effect hebben als diploma’s uitgereikt aan de door de overheid bekostigde scholen voor voortgezet onderwijs. Een leerling kan zich inschrijven voor een deelexamenpakket of een volledig examenpakket. 16- en 17-jarige leerlingen kunnen onder bepaalde omstandigheden door het Erasmus Lyceum aan het Erasmus College worden uitbesteed, overeenkomstig de Rutte-regeling.

Het Erasmus College te Eindhoven en Maastricht zijn door de Minister van OCW erkende particuliere instellingen voor onderwijs aan volwassenen. Op 31 augustus 2009 is door het Ministerie OCW een licentie afgegeven ex artikel 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Klik hier om de algemene voorwaarden te lezen van het Erasmus College
Klik hier voor de klachtenprocedure van het Erasmus College

Klik hier voor de algemene voorwaarden van NRTO
(Deze zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van het Erasmus College)
Klik hier voor de gedragscode van NRTO