Nieuws Archief - Erasmus College

Nieuws­over­zicht

De mentor is altijd op de hoogte van de persoonlijke situatie en de studievoortgang van de Erasmus leerlingen

Samen zoeken de mentor en de leerling naar oplossingen voor eventuele problemen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen ze samen het studieplan bijstellen. Mentor mevrouw Born: “Naast de studievoortgang is het ook belangrijk om te kijken naar de persoonlijke ontwikkeling en dat houd ik ook in de gaten. Tenslotte … Lees meer

De rector is maximaal betrokken bij de voortgang van de leerling en is de schakel tussen de Erasmus leerling, de mentor, de docenten, de studiezaalbegeleider, de decaan en u als ouders.

Zowel de leerling als de ouders kunnen altijd bij de rector terecht door ons ‘open deur’ beleid. Stabiel en kleinschalig onderwijs Rector Maastricht mevrouw Van Raak: “Geconfronteerd met voortdurende veranderingen in onderwijsland biedt onze school stabiel en kleinschalig onderwijs aan. Wij werken met moderne leermiddelen, zijn op de hoogte … Lees meer

Leerling Tobias Besselaar: Het Erasmus College gaf mij de ruimte om me te blijven focussen op mijn topsport

Leerling Tobias Besselaar: “Op 11-jarige leeftijd startte ik met wedstrijdskiën. Hier werd ik steeds beter in en op een gegeven moment besloot ik het dan ook op topniveau te gaan doen. Topsport combineren met school In het begin zat ik nog op het regulier onderwijs, maar dit werd steeds … Lees meer

Erasmus leerling Juley de Vriend: Een studiekeuze maken in coronatijd

De coronapandemie heeft een grote impact op iedereen en ook voor de eindexamenleerlingen van het Erasmus College. Zo zijn de eindexamens afgelast en ook het maken van de juiste studiekeuze wordt bemoeilijkt. Vervolgstudie Leerling Juley de Vriend, die de laatste twee jaar van vwo in één jaar combineert, vertelde … Lees meer

Erasmus leerling Jens Gigase heeft het algemeen belang van de scholier vertegenwoordigd bij de minister aan tafel

Werken bij het LAKS Ambitieuze leerling Jens Gigase zit in het bestuur van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Dit is een gevestigde onderwijspartij die zeker in deze tijd een grote rol speelt. Als algemeen bestuurslid houdt hij zich (normaal) vooral inhoudelijk bezig met de portefeuilles … Lees meer

Een schoolexamen periode in coronatijd

Voor de leerlingen van het Erasmus College zijn de laatste ronde schoolexamens van dit jaar vlot van start gegaan. Hier zijn weken van online lessen en examentrainingen aan vooraf gegaan en er is veel studiebegeleiding op afstand gegeven. De leerlingen zijn dus goed voorbereid op deze examens en waren … Lees meer

Iedere leerling van het Erasmus College maakt de Me.-scan als onderdeel van het studiekeuze traject.

De Me.-scan is ontwikkeld door The True Talent Team en brengt in kaart wat je talenten en kwaliteiten zijn, wat je mogelijke valkuilen zijn en waardoor je je op dit moment laat belemmeren. Iedere leerling van het Erasmus College maakt de Me.-scan als onderdeel van het studiekeuzetraject. Decaan meneer Van … Lees meer

Individuele begeleiding vinden wij belangrijk bij het Erasmus College. Hier wordt dan ook veel tijd in geïnvesteerd, onder anderen mevrouw Bogaers en mevrouw Van Diepen staan dagelijks klaar om hun leerlingen te begeleiden.

Zij helpen niet alleen de leerlingen met schoolgerelateerde vragen, maar richten zich ook op de persoonlijke ontwikkeling en eventuele moeilijkheden thuis. Maar wat zorgt er nou voor dat de persoonlijke begeleiding op het Erasmus College goed is? Hoewel ze de leerlingen elke dag weer een beetje beter leert kennen, omdat … Lees meer

Onlineslagen.nl: Deze examentrainingen zouden eerst gebruikt worden voor de voorbereiding op de centrale examens en worden nu gebruikt voor een extra goede voorbereiding op de schoolexamens.

Een paar weken geleden werd bekend gemaakt dat de centrale examens van dit jaar niet door zullen gaan vanwege het coronavirus. Hoewel dit in veel gevallen gunstig uitpakte, zijn er ook leerlingen die daardoor nóg meer hun best moeten doen voor de schoolexamens. Onlineslagen.nl Het Erasmus College zet zich dan … Lees meer

Docent meneer Bos: “Door de kleine klassen is online contact via Skype een goed middel.”

Aangezien de leerlingen van het Erasmus momenteel niet naar school kunnen door de corona pandemie, moet een klassikale methode van lesgeven die over vele jaren uitgekristalliseerd is, binnen enkele dagen omgebouwd zijn naar een goedlopende digitale manier van lesgeven op afstand. Dit vergt natuurlijk veel creativiteit van de docenten. Daaruit … Lees meer