Onze accreditaties | Erasmus College

Accreditaties

Het Erasmus College* is een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende particuliere school. Als scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (art. 56 Wet op het Voorgezet Onderwijs) en als diploma erkende VAVO instelling voor mavo, havo en vwo (art. 1.4a 1. Wet Educatie Beroepsonderwijs).

*Onder ‘Erasmus College’ wordt tevens het Erasmus Lyceum verstaan.

 

Het jaarverslag Erasmus Eindhoven en het jaarverslag Erasmus Maastricht zijn op verzoek in te zien op de vestigingen. Dit verzoek kan via het contactformulier worden ingediend.