Dhr. en mevr. Engels - Erasmus College

Dhr. en mevr. Engels

Door ziekte was het voor onze dochter niet goed mogelijk om haar VWO af te maken op het reguliere onderwijs.

Erasmus college biedt haar die mogelijkheid wel.

Door maatwerk aan te bieden kan ze school en de therapieën die ze nodig heeft om te herstellen toch gewoon doen zonder iets te missen.

Er wordt naar haar geluisterd en daar waar het op dat moment nodig is wordt het programma aangepast op een zeer persoonlijke en professionele wijze.

Het resultaat is een kind dat weer vertrouwen heeft in de toekomst.

Want ze kan het  leren en het  werken aan zichzelfcombineren met als hoogtepunt aan het eind van het schooljaar dat gewilde papiertje met mooie punten.

Concluderend kunnen wij zeggen dat op het Erasmus college alles mogelijk is/een mouw aan te passen is.

De heer en mevrouw Engels