Marincke Gerbranda - Erasmus College

Marincke Gerbranda

Deed op het Erasmus twee jaar VWO in zes maanden. Studeerde daarna twee jaar international Business aan de Iowa State University in Amerika. Start nu met studie International Business Administration.

‘Twee weken vóór de kerstvakantie stapte ik over naar het Erasmus college om twee jaar VWO in een half jaar af te ronden. Dat was nodig voor de vervolgopleiding die ik in Amerika wilde doen. Daarvoor moest ik een zeven gemiddeld halen.

Zonder de kleine klassen, persoonlijke aandacht en stimulerende kracht van rector en docenten, was dat in zo’n korte tijd nooit gelukt. Handig waren ook de deeltoetsen die je hielpen om je voor te bereiden op de SE’s. De betrokkenheid en aandacht maakte de school heel erg vertrouwd; er was altijd iemand die je wilde helpen’.

Marincke Gerbranda 
Master IBA