Mevr. Dejong-Bonnemayer - Erasmus College

Mevr. Dejong-Bonnemayer

Het voordeel van het Erasmuscollege is dat de lijnen kort zijn. Het kind is geen nummer, maar een persoon (met wel of niet een rugzakje). Er is een warme benadering naar leerling en ouders toe.

Bij de intake wordt duidelijk besproken met zowel de leerling als ouders hoe er gewerkt gaat worden en of de leerling bereid is dit traject te willen aangaan.De leerling stemt hier dan ook in toe. Er wordt rekening gehouden met de eventuele tekortkomingen van de leerling.

Zodra er een probleem bij de leerling geconstateerd wordt, wordt er direct contact opgenomen met ouders. De persoonlijke aandacht voor de leerling en de begeleiding staan voorop. De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van de leerlingen.
Tussentijds, dus niet alleen in de zogenaamde 10 minuten gesprekken, zijn er genoeg mogelijkheden om contact op te nemen. Voor de gesprekken wordt  sowieso meer tijd uitgetrokken, minimaal een half uur.

In het maken van huiswerk c.q. opdrachten worden de studenten goed begeleid, waardoor de ouders bespaard blijven van dit meestal strijdbare punt thuis. Als ze van school komen, is het huiswerk in principe klaar. Leerlingen worden op school ook aangesproken over verbeterpunten. Van derden wordt meestal het advies beter aangenomen dan van ouders zelf.

De school neemt als het ware een beetje de wind uit het zeil, waardoor de thuissituatie kan “herstellen”.

Kinderen die gebruik maken van deze school hebben over het algemeen genomen al een hele schoolgeschiedenis achter de rug, waardoor het zelfbeeld en gevoelens over school negatief geladen zijn. Leerlingen worden streng in de gaten gehouden hoe leerstof te plannen en duidelijk gemaakt dat als je je huiswerk regelmatig en goed maakt, dat dat een basis vormt om goed te scoren.
Door te controleren of huiswerk ook gemaakt wordt, blijven ze ook met de stof bij. Door de “strenge” aanpak c.q. controle hebben de docenten ook sneller in de gaten als iemand achterblijft.

Ook al is de aanpak schools, de leerlingen hebben er baat bij, omdat zelfstandig werken nog vaak als zeer moeilijk ervaren wordt. Doordat aan planning en controle wordt gedaan, krijgen de leerlingen misschien ook handvatten, inzicht hoe later in de vervolgstudie te werk te gaan.

Belangrijk is dat door de warme benadering en goede begeleiding, de leerlingen weer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en de weerzin tegen school wat op de achtergrond wordt gedrukt.

Mevr. Dejong- Bonnemayer