Kosten voor het schooljaar 2017-2018 | Erasmus College

Kosten

Het Erasmus Lyceum en Erasmus College zijn particuliere onderwijsinstellingen. Dat houdt in dat er geen subsidie vanuit de overheid wordt verstrekt. Het voordeel voor ons is dat we niet afhankelijk zijn van overheidsgelden en de daaraan verbonden verplichtingen. En dat we dus juist snel kunnen inspringen op ontwikkelingen, om ons onderwijs continu te blijven verbeteren. Hier staat tegenover dat er hogere tarieven gelden dan voor de openbare middelbare scholen. Hiermee waarborgen wij de betere kwaliteit voor onze leerlingen.

Tarieven Erasmus College schooljaar 2020-2021

VMBO-TL  / HAVO /  VWO
Ineens Termijnen
Cursusgeld per eindexamenvak (m.u.v.*) € 3.350 3 x € 1.170
* Grieks, Latijn (alleen bij VWO) € 4.450 3 x € 1.555
* BSM / LO2 € 4.450 3 x € 1.555
Cursusgeld kleine vakken € 1.300 3 x € 455
CKV
Kunstvakken
Maatschappijleer (HAVO  – VWO)
Profielwerkstuk
Rekenen

De tarieven zijn inclusief inschrijfgeld en deelname aan de bergsportweek.

De vervaldata van de betalingstermijnen zijn 1 sep / 15 nov / 1 feb.