Kosten voor het schooljaar 2017-2018 | Erasmus College

Kosten

Het Erasmus Lyceum en Erasmus College zijn particuliere onderwijsinstellingen. Dat houdt in dat er geen subsidie vanuit de overheid wordt verstrekt. Het voordeel voor ons is dat we niet afhankelijk zijn van overheidsgelden en de daaraan verbonden verplichtingen. En dat we dus juist snel kunnen inspringen op ontwikkelingen, om ons onderwijs continu te blijven verbeteren. Hier staat tegenover dat er hogere tarieven gelden dan voor de openbare middelbare scholen. Hiermee waarborgen wij de betere kwaliteit voor onze leerlingen.

Tarieven Erasmus College schooljaar 2019-2020

Zie onderstaande tabel voor de tarieven. Voldoet u het lesgeld in één keer, voor 1 september van het betreffende jaar, dan betaalt u het bedrag in de kolom ‘ineens’.  U kunt de betaling ook in termijnen voldoen, per 1 september, 15 november en 1 februari. U betaalt dan het bedrag in de kolom ‘in termijnen’ in drie gelijke delen. De tarieven zijn inclusief inschrijfgeld en btw.

 

Volledig pakket* Ineens Termijnen
Volledig pakket VWO (8 vakken) € 23.900 3 x € 8.365
Volledig pakket havo (7 vakken) € 21.900 3 x € 7.665
Volledig pakket vmbo-t (7 vakken) €21.900 3 x € 7.665
Extra vak €  2.700 3 x €    945
Rekenvaardigheid €  1.100 3 x €    385

 

Deelpakket / certificaten Ineens  Termijnen 
Eindexamenvak €   3.150 3 x € 1.105
Klein schoolexamenvak, profielwerkstuk of rekenvaardigheid €   1.100 3 x €    385

*Alle verplichte vakken inclusief profieldeel, vrije keuze vak(ken), profielwerkstuk.
Let op: bij VWO wordt ervan uitgegaan dat VWO Maatschappijleer, ANW, CKV en LO al zijn afgerond. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt er (per vak) een klein schoolexamenvak in rekening gebracht.
Bij HAVO wordt ervan uitgegaan dat HAVO Maatschappijleer, CKV en LO al zijn afgerond. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt er (per vak) een klein schoolexamenvak in rekening gebracht.

 

Tarieven Erasmus Lyceum schooljaar 2018-2019

Onderbouw (klas 1-3) € 18.900 4 x € 4.875
Bovenbouw vmbo-t (klas 4) en havo (klas 4-5) € 20.900 4 x  € 5.375
Bovenbouw vwo (klas 4-6) € 22.900 4 x € 5.875

Voor meer informatie omtrent prijzen en inschrijven kunt u contact opnemen met ons algemeen secretariaat, via tel. 040 – 251 8114.

De vervaldata van termijnbetalingen zijn 1 sep / 1 nov / 1 jan / 1 mrt.