VMBO Lyceum | Erasmus College

VMBO Lyceum

Op het vmbo Lyceum bieden wij de Theoretische Leerweg (TL) aan, van brugklas tot eindexamenklas. Dit is het hoogste niveau van het vmbo. Hierna kun je heel makkelijk doorstromen naar de havo of het mbo 3 en 4. Tijdens je opleiding geven wij je veel persoonlijke begeleiding. Ook heb je de mogelijkheid om onder toezicht zelfstandig huiswerk te maken. Zo leer je bij ons om gestructureerd te studeren en te plannen. Een goede voorbereiding op je vervolgopleiding dus.

Je lesstof op het vmbo Lyceum

Je begint op het vmbo Lyceum met een aantal verplichte vakken. Vanaf het vierde jaar bestaat de opleiding uit drie onderdelen: het gemeenschappelijke deel, je profiel en het vrije deel. Je volgt bij een volledig pakket zeven vakken.

Gemeenschappelijke deel
Het gemeenschappelijke deel bestaat uit de vakken die elke leerling moet volgen: Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1.

Je sector
Dit is een combinatie van vakken in een bepaalde studierichting. Er zijn vier profielen op het vmbo Lyceum waar je uit kunt kiezen:

Profieldeel Economie

  • Verplicht vak: economie
  • Keuzevak: Duits, Frans, wiskunde.

Profieldeel Landbouw

  • Verplicht vak: wiskunde
  • Keuzevak: biologie of Nask 1.

Profieldeel Techniek

  • Wiskunde en Nask 1.

Profieldeel Zorg en Welzijn

  • Verplicht vak: Biologie
  • Keuze uit één van de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, maatschappijleer 2.

Vrije deel
Voor je vrije deel mag je twee vakken kiezen uit het vakkenaanbod: Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer 2, economie, wiskunde, natuur- en scheikunde 1 (Nask1), natuur- en scheikunde 2 (Nask 2), biologie, tekenen.

Na het vmbo

In het laatste jaar doe je examen. Ons doel is om jouw weg naar het vmbo-diploma zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodat jij moeiteloos doorkunt naar je vervolgopleiding. Maar blijf je, om wat voor reden dan ook, toch zitten in het laatste of voorlaatste jaar? Dan heb je bij het Erasmus de mogelijkheid om je diploma alsnog binnen één jaar te behalen. Overleg gerust met de schoolleiding wat de mogelijkheden zijn.

Tarieven Erasmus vmbo Lyceum

Onderbouw (klas 1 / klas 2) Tarief op maat

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met ons algemeen secretariaat, via tel. 040 – 251 8114.